• Category :

Valoracions

PADULLÉSarquitectes ofereix un servei de taxació i valoració tan de terrenys com d’immobles, així com de càlcul dels aprofitaments i viabilitat econòmica de promocions i inversions immobiliàries, d’acord amb allò establert pel Reial Decret 1492/2011 pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl, a més de la resta de legislació sectorial aplicable.

Contacte
Contacte
Sending