• Category :

Consultoria i assessorament

El servei de consultoria es refereix a oferir una anàlisi global d’un patrimoni o actiu immobiliari determinat que permeti en primer lloc clarificar quines són les seves possibilitats d’acord amb la legislació urbanística i sectorial vigent, i en segon lloc plantejar propostes integrals de gestió adequades a la situació concreta que aconsegueixin la seva viabilitat a llarg termini.

Contacte
Contacte
Sending