EQUIPAMENTS

Espaigua, centre d'esport i salut

El primer edifici, de 1998, feia 500 m2 per encabir-hi una piscina climatitzada, una sala de classes dirigides, una sala de fitness i uns vestuaris.

El 2005 es fa una segona ampliació del Centre, amb un tercer edifici d’uns 1000 m2 que té com a objectiu ampliar i diversificar l’oferta d’activitats:

ANY

1994-2005

LLOC

Solsona

SHARE PROJECT
  • ANY : 1994-2005
  • LLOC : Solsona
  • NOMBRE D´HABITATGES :
  • PROMOTOR :
  • SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA :
  • PEM :